Business

Als je met een ondernemer het bedrijfsproces, de workflow en de doorlooptijden hebt geanalyseerd, kunnen er conclusies getrokken worden en kan er een actie- en verbeterplan worden opgesteld. Met een gedegen analyse van de huidige situatie krijgt de ondernemer een beeld van de gewenste toekomstige situatie.

In dit onderdeel van de bedrijfsdoorlichting ga je als accountant/adviseur in op de drijfveren, energie, motivatie, visie, missie en strategie van de ondernemer. We streven daarbij niet volledigheid na, maar we dagen de ondernemer uit, analyseren de huidige situatie en benoemen de toekomstige, ideale situatie.

De capaciteitsbepalende eenheid. De capaciteit van een onderneming. De kostprijs per capaciteitseenheid en sturen op capaciteit. Uit verschillende onderzoeken binnen het MKB, blijkt dat bij 60% tot 70% van de ondernemers de capaciteitsbepalende eenheid uren is. Wat moet je weten over de capaciteitsbepalende eenheden van ondernemingen?

De tijd is er rijp voor en de cijfers geven het aan: het is tijd om vooruit te kijken. Hoe kun je hier ondernemers mee helpen? De praktijk leert ons dat de ondernemer hierin een heel belangrijke rol speelt. Licht daarom samen mét de ondernemer diens bedrijf door. Hoe zou je het vinden als je hier een gestructureerde methode voor hebt? Eentje die ondernemers inspireert en die jouw werk nog leuker maakt? Leestijd ca. 15 minuten MKS-methode

Dit artikel heeft betrekking op stap 2 van het 3 stappenplan.

Wat een bizarre tijd. Veel accountants - adviseurs zijn nog druk zijn met aanvragen voor NOW (Wtv), bijzonder uitstel van belasting en betalingsonmacht. Wanneer de overheidsmaatregelen getroffen zijn blijven toch veel ondernemers nog met vragen en onzekerheden zitten. Hoe help je ze verder? Leestijd ca. 15 minuten MKS-methode

Dit artikel heeft betrekking op stap 1 van het 3 stappenplan.